Heathrow Airport

London Heathrow Airport (IATA-kod: LHR) ligger i London Borough of Hilingdon, är världens största flygplats sett till antalet internationella passagerare. Det är också världens näst största flygplats sett till det totala antalet passagerare och givetvis Storbritanniens största flygplats I allmänhet. Flygplatsen ägs och drivs av BAA; som också sköter fem andra flygplatser I landet. BAA är I sin tur ägt av ADI Limited, ett internationellt konsortium.

Dagens Heathrow

Över 90 flygbolag använder Heathrow som landningsplats för flyg till London. Dessa bolag täcker 170 olika destinationer över hela världen. Heathrow är basen för British Airways, BMI och Virgin Atlantic.

Totalt passerar här 67 miljoner personer om året. 11 procent av dessa reser till andra ställen inom Storbritannien, 43 procent flyger mot andra närmare internationella resmål och 46 procent av resenärerna är på väg långt bort. Den vanligaste destinationen för långresenärerna är New York. Det är en destination som hela 3,5 miljoner av Heathrows resenärer väljer.

Flygplatsen har fem numrerade terminaler och en fraktterminal. Den femte terminalen öppnade så sent som år 2008 och färdigställdes år 2010. Till en början hade Heathrow sex landningsbanor som löpte åt tre olika håll. Terminalerna låg sedan i mitten. Men då landningsbanorna blev allt längre, fick flera banor stängas. Idag finns två landningsbanor och de löper parallellt i öst-västlig riktning.

Pier 6 färdigställdes år 2006 och kostade över 105 miljoner pund att bygga. Den hör till terminal tre och hyser Airbus A380, ett superjumbojet. Själva Airbus A380 provflögs från Heathrow och väckte mycket uppmärksamhet. För att ge möjlighet till detta jätteplan att landa och starta fick ytterligare 340 miljoner pund användas. Trots insatserna tog det två år för planet att erbjuda reguljära turer. Det var Singapore Airlines som blev det första bolaget att flyga med jätteplanet. Första flygturen tog 470 passagerare och gick givetvis från Singapore till Heathrow.

Det nuvarande flygtornet invigdes år 2007. Det är 87 meter högt och kostade 50 miljoner pund att färdigställa.

Det är en polisavdelning som svarar för säkerheten på flygplatsen. Men det händer att armén kallas in, när säkerheten anses hotad. Tyvärr är Heathrow också känt som ett ställe där det förekommer en hel del stölder.

Som service åt passagerarna finns en anglikansk, en katolsk, en skotsk, en muslimsk, en sikhisk, en hinduisk och en judisk helig plats på flygplatsen. Det finns också ett rum för alla andra religioner och ett tyst rum i varenda terminal. I en bunker under jord nära flygtornet finns St George´s Interdenominational Chapel. Här arrangeras andakter och högmässor.

Som sig bör har Heathrow också en egen pressavdelning med sex fotografer och ett helt TV-team. De säljer sina alster till nyhetstidningar och TV-stationer runt om i världen.

Heathrows läge

Heathrow ligger 22 km väster om centrala London, inte långt från Hillingdon. Norr om flygplatsen ligger Harlington, Harmondsworth, Longford och Cranford. Öster om flygplatsen finns områdena Hounslow och Hatton. Söder om flygplatsen finns East Bedfont och Stanwell och i väster skymtar motorvägen M25.

Läget gör att flyg ofta går rakt över staden för att landa. Det är lite ovanligt, för i många andra storstäder har man valt att lägga flygplatserna norr eller söder om staden. Då sker inte inflygningen rakt över huvudet på invånarna. Det är också vanligt med dimma över området, vilket ger problem för planen att landa och starta.

Totalt finns det sex flygplatser i Londonområdet. De andra flygplatserna är Biggin Hill, Gatwick, Stansted, Luton Southern och City. Men det är enbart Heathrow, Biggin Hill och City Airport som ligger inom storstadsområdet London rent geografiskt.